Nieuws -->Welkom bij de Victor-One website.

Victor-One Wijkbeheerders

Victor-One Huismeesters

Victor-One Trajectbegeleiding

Voor het ontwikkelen, beheren en creëren van leefbaarheids- en bewonersprocessen in wijken en buurten met als motto:

"schoon, heel èn veilig"

Victor-One ondersteunt opdrachtgevers door het inzetten van specialisten voor het beheer van wijken en buurten en natuurlijk ook voor het dagelijkse contact met bewoners van deze wijken en buurten.

Victor-One zet daarvoor haar medewerkers in op functies als trajectbegeleider, wijkcoördinator, wijkbeheerder, huismeester, buurtmeester, complexbeheerder en parkmanager.